Medlemmer af Motor Klubben Centrum

DASU ID    
     
25731 Brian Andersen
113027 Henning Andersen
01493 Henrik Andersen
111622 Jens Peder Andersen
50042 Lars Kjærulff Andersen
04374 Rene Bakholdt
50490 Kore Berg
98570 Mikkel Berg
02550 Peter Bjørnsten
34266 Niels Borum
30625 Ester Bruun
30624 Flemming Bruun
04472 John I. Christiansen
04344 Curt Thorbjørn Clausen
41015 Benny Dammark
34163 Erwin Erhorn
68311 Brian Fjordgaard
34308 Morten Foss
34025 Poul Emil Frederiksen
107852 Sasja Gaardboe
04460 Erik Hansen
107151 Kasper Hansen
04468 Knud Hansen
04470 Ulrik Hejl
112446 Sigurd Wetterstein Hvirgeltoft
70559 Søren Isaksen
27650 Finn Jensen
04471 Flemming Hesseldal Jensen
04457 Birgit Schøn Jørgensen
107824 Casper Jørgensen
38367 Peter Karlsen
50031 Benny Koch
39118 Poul Marian Larsen
96471 Torben Lindeschouw
04451 Ebbe Madsen
39600 Niels Mogensen
04452 Hans Oluf Nielsen
04473 Jakob Schøn Nielsen
04376 Jørgen Nielsen
04453 Mogens Tage Nielsen
112236 Niels Ove Nielsen
76880 Anita Foss Olsen
38086 Bjarne Olsen
02843 Flemming Rasmussen
107850 Philippe Robert
24195 Karsten Simonsen
41014 Lars Dammark Simonsen
09990 Teddy Simonsen
01807 Hans Chr. Strib
04477 Jørn Svane
01173 Søren Sørensen
88035 Poul Thomsen
92460 Lars Thorup
04431 Niels Henning Thyme
41126 Lisbet Trædholm
34082 Gunni Vilhelmsen
112445 Brian Wetterstein
92461 Charlotte Aaen
     
 

33 medlemmer i 2023

pr. 31-12-2022 08:22

eVelkommen i KlubbenN

Nye medlemmer 2023:

112445 Brian Wetterstein
112446 Sigurd Wetterstein Hvirgeltoft
01493
50042    
107150
01493
107150 Henrik Normann
107151 Kasper Hansen
107150 Henrik Normann

Nye medlemmer 2022:

01493 Brian Andersen
50042 Jens Peder Andersen
107150 Niels Ove Nielsen
01493 Henning Andersen

Nye medlemmer 2021:

50490 Kore Berg
98570 Mikkel Berg
41014 Lars Dammark Simonsen
41015 Benny Dammark
09990 Teddy Simonsen
24195 Karsten Simonsen
88035 Poul Thomsen
01173 Søren Sørensen
107824 Casper Jørgensen
107852 Sasja Gaardboe
107850 Philippe Robert
107150 Henrik Normann
107151 Kasper Hansen
 

Nye medlemmer 2020:

95832 Kristian Juncher
38086 Bjarne Olsen
38086 Torben Lindeschouw
04388 Curt Thorbjørn Clausen

Nye medlemmer 2019:

  Charlotte Aaen
Lars Thorup
Jesper Jespersen
Sonny Svendsen
Preben Randrup
Martin Larsen
Hanne Binder
Inge Bang Christiansen

Nye medlemmer 2018:

85563 Jens Larsen
76880 Anita Foss Olsen
88777 Michael Dahl
88037 Søren Erbe
04468 Knud Hansen
88030 Anita Madsen
39370 Per Myrholt
04353 Per Nielsen
88035 Poul Thomsen
88036 Preben Vestergård
 
     

Nye medlemmer 2017:

 
70559 Søren Isaksen
76568 Bjarne Ravn Uberg
77191 Birgit Ravn Uberg
04470 Ulrik Hejl
81660 Peter Ravn Uberg
34308 Morten Foss
83324 Kim Wærriø
83323 Fredrik Mølsted
83325 Rasmus Moth Madsen
83326 Boe Liedicke
83328 Kasper Hansen
83327 Sune Hasseltoft
83386 Per Lars Andersen
83387 Bent Hornemann
83406 Jan Thorup Jensen
83480 Marlene Lykke Jensen
84994 Leo Nielsen
 

Hvor er medlemmer fra

2730 0
3630 2
4050 1
4300 1
5000 2
5200 1
5210 1
5220 1
5230 0
5250 1
5260 2
5270 0
5290 0
5450 0
5462 0
5492 0
5540 0
5550 0
5560 0
5672 1
5683 1
5750 5
5771 1
5772 1
5792 6
5800 0
5854 1
5856 2
5863 0
5871 1

7000

3
   
   
  33