Medlemmer af Motor Klubben Centrum

DASU ID    
     
01493 Henrik Andersen
50042 Lars Kjærulff Andersen
04374 Rene Bakholdt
02550 Peter Bjørnsten
34266 Niels Borum
39851 Rikke Bang Brandslund
39850 Thomas Brandslund
30625 Ester Bruun
30624 Flemming Bruun
04472 John I. Christiansen
34163 Erwin Erhorn
68311 Brian Fjordgaard
34308 Morten Foss
34025 Poul Emil Frederiksen
04460 Erik Hansen
04468 Knud Hansen
04470 Ulrik Hejl
70559 Søren Isaksen
27650 Finn Jensen
04471 Flemming Hesseldal Jensen
04457 Birgit Schøn Jørgensen
38367 Peter Karlsen
50031 Benny Koch
85563 Jens Larsen
39118 Poul Marian Larsen
04451 Ebbe Madsen
39600 Niels Mogensen
04452 Hans Oluf Nielsen
04473 Jakob Schøn Nielsen
04376 Jørgen Nielsen
04453 Mogens Tage Nielsen
76880 Anita Foss Olsen
36720 Ulrik Them Poulsen
02843 Flemming Rasmussen
01807 Hans Chr. Strib
04477 Jørn Svane
04469 Bent Thyme
04431 Niels Henning Thyme
04459 Kenneth Tygesen
41126 Lisbet Trædholm
88036 Preben Vestergård
34082 Gunni Vilhelmsen
     
 

41 medlemmer i 2019

pr. 16-03-2019 10:39

     

eVelkommen i KlubbenN

     

Nye medlemmer 2019:

 

Nye medlemmer 2018:

85563 Jens Larsen
76880 Anita Foss Olsen
88777 Michael Dahl
88037 Søren Erbe
04468 Knud Hansen
88030 Anita Madsen
39370 Per Myrholt
04353 Per Nielsen
88035 Poul Thomsen
88036 Preben Vestergård
 
     

Nye medlemmer 2017:

 
70559 Søren Isaksen
76568 Bjarne Ravn Uberg
77191 Birgit Ravn Uberg
04470 Ulrik Hejl
81660 Peter Ravn Uberg
34308 Morten Foss
83324 Kim Wærriø
83323 Fredrik Mølsted
83325 Rasmus Moth Madsen
83326 Boe Liedicke
83328 Kasper Hansen
83327 Sune Hasseltoft
83386 Per Lars Andersen
83387 Bent Hornemann
83406 Jan Thorup Jensen
83480 Marlene Lykke Jensen
84994 Leo Nielsen
 

Hvor er medlemmer fra

2730 1
3630 1
4050 1
4300 1
5000 1
5200 1
5210 1
5220 1
5230 4
5250 1
5260 2
5270 0
5290 1
5450 1
5462 3
5492 0
5540 0
5550 0
5560 0
5672 1
5683 1
5750 5
5771 1
5772 2
5792 9
5800 1
5854 1
5856 1
5863 0
5871 2

7000

1
   
   
  54

 

Velkommen i Klubben