Medlems information

Nye Medlemmer 2023

Sigurd Wetterstein Hvirgeltoft
Thyholm
Brian Wetterstein
Kerteminde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontingentpriser 2023
Aktivt. medlem Kr. 675.00
Aktivt Husstand medlem Kr. 675.00
Aktivt Ungdomsmedlem
Under 18 år den 1. januar  2023
Kr. 400.00
Almindeligt medlem Kr. 350.00
Passive medlemmer
Støttemedlemmer
Kr. 250.00
Prøvemedlemsskab
3. mdr prøvemedlemsskab

Kr.

150.00

LICENSPRISER PÅ FORESPØRGSEL

Indmeldelsesskema

Centrumposten

Medlemsblad

Medlemsliste

 

Indmeldelsesskema i PDF

 

Licensbestilling