Medlems information

Nye Medlemmer 2018

Jens Larsen Herlev
Anita Foss Olsen Jægerspris
Anita Madsen Broby
Per Myrholt Veflinge
Knud Hansen Ringe
Per Nielsen Odense M
Poul Thomsen Vejle
Preben Vestergård Ryslinge
Søren Erbe Årslev
Michael Dahl Haslev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontingentpriser 2018
Aktivt. medlem Kr. 575.00
Aktivt Husstand medlem Kr. 575.00
Aktivt Ungdomsmedlem
Under 18 år den 1. januar  2018
Kr. 575.00
Almindeligt medlem Kr. 300.00
Passive medlemmer
Støttemedlemmer
Kr. 200.00
Prøvemedlemsskab
3. mdr prøvemedlemsskab

Kr.

150.00

LICENSPRISER PÅ FORESPØRGSEL

Indmeldelsesskema

Centrumposten

Medlemsblad

Medlemsliste

 

Indmeldelsesskema i PDF

 

Licensbestilling