TILLÆGSREGLER  © MKC  
Tillægsregler for Motorsportshop Rally Sprint
Søndag den 29.maj 2022
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for
Automobilsport, nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner.
 
                                                         Tillægsregler i PDF format
Arrangerende klub:  Motorklubben Centrum (066)

Løbsleder: Hans Oluf Nielsen OF 324

Sikkerhedschef :
Curt Clausen OF 373

Løbsledelse:

Hans Oluf Nielsen Presse - Lodsejer kontakt
Peter Bjørnsten  Sponsorer / Kørerkontakt 
peter@bjornsten.dk
Sekratariat:
Hans Oluf Nielsen
Hjortegårdsvej 1
Nr. Lyndelse
5792 Årslev
Tlf. 23610379
E - mail :
formand@mkc-sport.dk

Mødested og tid:
Løbet køres i Ringe med start kl. 10:00
Oplysninger om mødested og mødetid vil fremgå af slutinstruktion.
Der udsendes pr. e-mail

Anmeldelse:
Anmeldelsesfrist: Søndag den 22. maj 2022 kl. 24.00
Tilmelding via Internettet kan ske på:
https://www.dasu.dk

Start gebyr:
Ved tilmelding over Internettet er startgebyret kr. 750.-
Start gebyret indbetales ved tilmelding på www.dasu.dk

Reklamer:
Løbsledelsen forbeholder sig ret til at på klæbe reklamer.
Fritagelse for reklamer kr. 750,-

Præmiering:
Der er almindelig præmiering i alle syv klasser,
klasser vil evt. blive sammenlagt hvis der er lavt deltager antal

Klasser:   
Klasse 1: Alle 4 WD + R-GT
Klasse 2: 2 WD over 1600 ccm
Klasse 3: Rally 4, R2, R3 samt øvrige grupper 1400-1600 ccm
Klasse 4: Rally 5, R1, gr E+N 0-1600 ccm,
               Opel Adam Cup samt 0-1400 ccm alle grupper.
Klasse 6: Historisk Rallybil 0 - 1600 ccm
Klasse 7: Historisk Rallybil over 1600 ccm

Udenlandske deltageres biler, der ikke umiddelbart passer ind i ovenstående klasser, indplaceres i klasser efter løbsledelsens skøn. 

Begrænsninger:
Max deltagerantal:      100
Min deltagerantal:      
35

Længde og underlag:
Ca. 8,5 km. pr. heat på jævn asfalt, prøven køres 4 gange. Totalt ca. 34 km.

Særligt:
Ved skadesanmeldelser betaler skadevolderen selv selvrisikoen på som nu er 2500, - kr.

Service:
Service er tilladt på den anviste plads, der skal anvendes plast underlag (pressening) på servicepladsen.

Dækvarmere er ikke tilladt.

Tankning: Det er IKKE tilladt, at tanke i serviceområdet og da der ikke kan oprettes egnet tankzone på området, er der IKKE tankzone i løbet. HUSK derfor, at tanke til alle heat enten hjemmefra eller på en tankstation.

Maxtid:
Maxtid: Langsomste tid i klassen + 30 sek.
Maxstid gives ved ikke fuldført eller ikke korrekt fuldført heat, det er ikke tilladt at springe heat over.


Nyttige hjemmesider:
www.mkc-sport.dk
www.dasu.dk