TILLÆGSREGLER  © MKC  
Tillægsregler for Motorsportshop Rally Sprint
Søndag den 7.Juni 2020
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for
Automobilsport, nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner.
 
                                                         Tillægsregler i PDF format
Arrangerende klub:  Motor Klubben Centrum (066)

Løbsleder: Hans Oluf Nielsen OF 324

Sikkerhedschef :
Curt Th. Clausen OF 373

Løbsledelse:

Hans Oluf Nielsen Presse - Lodsejer kontakt
Peter Bjørnsten  Sponsorer / Kørerkontakt 
peter@bjornsten.dk
Sekratariat:
Hans Oluf Nielsen
Carl Nielsensvej 49
5792 Årslev
Tlf. 23610379
E - mail :
formand@mkc-sport.dk

Mødested og tid:
Løbet køres i Ringe med start kl. 10:00
Oplysninger om mødested og mødetid vil fremgå af slutinstruktion.
Der udsendes pr. e-mail

Anmeldelse:
Anmeldelsesfrist: Søndag den 31. maj 2020 kl. 24.00
Tilmelding via Internettet kan ske på:
http://www.mkc-sport.dk/Rally Sprint/index.htm 

Start gebyr:
Ved tilmelding over Internettet er startgebyret kr. 750.-
Start gebyret indbetales på Kontonr. 6845 -
0001946930
senest tirsdag den 2. Juni.

Reklamer:
Løbsledelsen forbeholder sig ret til at på klæbe reklamer.
Fritagelse for reklamer kr. 750,-

Præmiering:
Der er almindelig præmiering i alle ni klasser,
klasser vil evt. blive sammenlagt hvis der er lavt deltager antal

Klasser:
Klasse 1: Over 2000 ccm og super 2000 og R5
Klasse 2: 1601 - 2000 ccm
Klasse 3:
1401-1600 ccm
Klasse 4: 0-1400 ccm
Klasse 5:
Historiske biler med historisk vognbog iflg. app K. uanset ccm
Klasse 6: KRB uanset ccm.
Klasse 7: Volvo Original Cup, R1, Gr. E og N op til 2000 ccm 2WD
              Samt klubrally klasserne  2 & 3 uanset ccm.

Klasse 8: Micro Rally Cup biler

Udenlandske deltageres biler, der ikke umiddelbart passer ind i nedenstående klasser, indplaceres i ovenstående klasser efter løbsledelsens skøn. 

Begrænsninger:
Max deltagerantal:      100
Min deltagerantal:      
35

Længde og underlag:
Ca. 8,5 km. pr. heat på jævn asfalt, prøven køres 4 gange. Totalt ca. 34 km.

Særligt:
Ved skadesanmeldelser betaler skadevolderen selv selvrisikoen på som nu er 2500, - kr.

Service:
Service er tilladt på den anviste plads, der skal anvendes plast underlag (pressening) på servicepladsen.

Dækvarmere er ikke tilladt.
Tankning skal foregå inden ankomst til servicepladsen.
Maxtid:
Maxtid: Langsomste tid i klassen + 30 sek.
Maxstid gives ved ikke fuldført eller ikke korrekt fuldført heat, det er ikke tilladt at springe heat over.


Nyttige hjemmesider:
www.mkc-sport.dk
www.dasu.dk