Akkreditering / Anmeldelse

Motorsportshop Rally Show

Anmeldelse senest 19/05 2022 for modtagelse af pressekort til adgang.
Kun akkrediteret pressemedarbejdere har fri adgang til løbsområdet

Send en E - mail med Navn, adresse, Tlf. nr. samt Mail adresse til hansoluf@aarslevnet.dk

 

Vilkår for akkreditering:

Alle der kan fremvise pressekort udstedt af:  

DASU eller  Dansk journalistforbund bliver automatisk akkrediteret dette gælder både TV, Radio, journalister, fotografer og andre medier.

Akkreditering af Freelance fotografer/journalister der kun arbejder i egen erhvervsmæssig øjemed vil ske efter en individuel vurdering.

Som akkrediteret pressemedarbejder er jeg indforstået med, at jeg arbejder på eget ansvar og risiko – Især hvis jeg bevæger mig udenfor de afspærrede områder. Jeg er dog altid forpligtiget til at efterkomme henvisninger fra arrangementets officials.

BEMÆRK:      KUN  PRESSEVESTE GODKENDT AF LØBSLEDELSEN GIVER ADGANG.